Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 25.03.2010 05:47:33 

Duhové kuličky

Česko proti chudobě
esko proti chudobě - informační kampaň o rozvojových problémech
www.ceskoprotichudobe.cz

 


Náš "Kuličkový tým" se podílel na organizaci Dnů proti chudobě v Hradci Králové. Na Baťkově náměstí jsme měli informační stánek s letáky kampaně, neziskových organizací i rozvojové karty. Celkem 5 nástěnek - na témata Fair trade, Adopce, Poradna pro oběti násilí (ADRA), Rekonstrukce nemocnice v Keni.
Stánek jsme ještě vyzdobili fotkami z časopisů a kalendářů, jedna fotografie si dokonce vysloužila otázku "Je na prodej?"

S instalací nástěnky Rekonstrukce nemocnice v Keni nám přišel pomoci koordinátor tohoto projektu Aleš Bárta (barta.ales @ seznam.cz). Jsme rádi, že jsme mohli jako součást kampaně Česko proti chudobě upozornit na tento projekt ADRY (www.kena.websnadno.cz).

Abychom upozornili kolemjdoucí, že rozvojové problémy se týkají i jich, vyrobily jsme si tyto speciální boty (inspirované botami lidí ve třetím světě - z igelitu, pneumatik, lahví). Mimo to, že byly poměrně pohodlné, dělaly i hluk a tak se nám podařilo přilákat pozornost několika lidí. Vysloužily jsme si také komentář "Holky, vy máte hezký nohy" a "To je ale využití platů".
Naštěstí jsme v tom nezůstaly samy, protože dvě holky z Trutnova se rozhodly vyrobit si boty taky a dokonce v nich odešly!

Pokud byste se chtěli na něco ohledně kampaně zeptat, neváhejte a pište nám  ! (duhovekulicky@centrum.cz)

Děkujeme za pomoc Honzovi a Elis, externistům:-)
Materiály ke stažení:


brozura_cpch_2006.pdf (4019 KB)

 
informacni_zpravodaj_cpch_2007.pdf (3427 KB)

Závěrečná zpráva:

Kampaň ČESKO PROTI CHUDOBĚ v Hradci Králové

V pátek 14.9.2007 se Hradec Králové již potřetí připojil k dalším dvaceti českým městům, ve kterých probíhal DEN PROTI CHUDOBĚ organizovaný koalicí českých neziskových organizací sdružených v kampani ČESKO PROTI CHUDOBĚ (www.ceskoprotichudobe.cz).

Od 10 do 20 hodin mohli obyvatelé Hradce Králové navštívit informační stánek na Baťkově náměstí. Tam lidé obdrželi bílou pásku – mezinárodní symbol boje proti chudobě, informační materiály o kampani, o Rozvojových cílech tisíciletí a také informace o tom, jak se každý občan může do boje proti chudobě zapojit. Snažili jsme se zdůraznit, že rozvojové problémy (chudoba, negramotnost, diskriminace, násilí na ženách, dětská práce, nemoci a další) se netýkají jen světa „tam daleko“, ale týkají se nás konkrétně. S každým šálkem kávy či kostičkou čokolády se totiž stavíme do role spotřebitele produktů z třetího světa – káva ani kakaové boby se v Evropě nepěstují. Je na nás kupujících, zda chceme vědět, jestli k vypěstování kávy, kterou pijeme, nebyla zneužita dětská práce. Návodem, jak se vyznat v rozvojových problémech i v pomoci, se snaží být právě kampaň ČESKO PROTI CHUDOBĚ.

Pestrá výzdoba stánku, tématické panely (Adopce na dálku, Rekonstrukce nemocnice v Keni, Fair Trade, Globální změny klimatu a jejich dopad na rozvojové země) a netradiční boty z plastových lahví, které měli dobrovolníci kampaně na nohou – to vše přilákalo k informačnímu stánku okolo 150 lidí.

Organizátorem hradeckého DNU PROTI CHUDOBĚ byla Poradna pro oběti násilí a trestné činnosti ADRA. Koordinátor (dobrovolník): Adéla Nosková, tel. 776 679 385

Děkujeme všem partnerům, kteří nás podpořili. Jmenovitě děkujeme Kinu CENTRÁL za promítání spotu kampaně a Českému rozhlasu Hradec Králové za vysílání pozvánky.


Co jste se mohli dočíst na nástěnkách:

Rekonstrukce nemocnice v Keni

V roce 2006 zrekonstruovala organizace ADRA ČR zchátralé zdravotní středisko Itibo v severozápadní Keni.

 

Keňa leží ve východní Africe při pobřeží Indického oceánu. Bývalá britská kolonie získala samostatnost v roce 1966 a její hlavní město Nairobi je dnes jedním z nejvýznamnějších afrických center obchodu, kultury i financí. V zemi žije 30 milionů obyvatel, z toho asi milion s virem HIV. Keňa, která je sedmkrát větší než Česká republika, má na většině území neúrodnou vyprahlou půdu, která je využívána k pastevectví. Významným keňským artiklem je káva a čaj, které se pěstují v jihozápadní oblasti v blízkosti jezera Ukerewe, kde půda úrodná je.

Městečko Itibo leží právě v severozápadní Keni, na místní ordinaci připadá
80 000 pacientů. Proto se ADRA (www.adra.cz) v čele s koordinátorem projektu Alešem Bártou rozhodla zrekonstruovat zdravotní středisko právě tam.

V oblasti byl velmi zoufalý stav porodní péče, poporodní péče neexistovala, takže jako II. fáze projektu se zrekonstruovala budova porodnice a vybavila zdravotnickým nábytkem. Zdravotní středisko je nyní schopno poskytnout matkám dobré podmínky pro porod včetně 24 hodinové poporodní péče.

„Rekonstrukcí budovy porodnice jsme velmi výrazně rozšířili a zvýšili úroveň poskytované základní zdravotnické péče v celé široké oblasti. Řádově v okolí 50 km není kvalitní zařízení, které by poskytovalo ambulantní péči spojenou s možností emergency lůžek, které jsou u nás velmi často využívány (těžké úrazy, popáleniny, malárie, postresuscitační péče a další závažné stavy). Ambulance s laboratoří, konzultační místností pro HIV/AIDS pacienty, malým pohotovostním operačním sálkem, ambulantním lůžkem pro krátkodobou infuzní léčbu (malárie), a třemi emergency lůžky, vč.dětského a nově porodnicí s kompletně vybaveným porodním sálem, místností pro praní nemocničního prádla a lůžkovou částí s pěti lůžky, poskytuje místním lidem nadstandardní úroveň zdravotnické péče v celé široké oblasti západní Keni.“ – závěrečná zpráva

Díky kvalitní zdravotnické péči, kterou středisko poskytuje, se zlepšuje zdravotní stav místních lidí. V Keni neexistuje zdravotní pojištění, proto lidé za zdravotní péči platí. V Itibo je tato částka velmi nízká, přesto příjmy pokryjí veškeré náklady na personál a energie.

Zdravotní středisko Itibo je dobrou příležitostí pro české lékaře a zdravotníky, kteří chtějí pracovat v podobných oblastech. Důležitou součástí poskytované péče je také osvětová činnost – plánované rodičovství, HIV, hygienické návyky – která má na obyvatele oblasti pozitivní vliv. Je zde dobrá příležitost pro výchovně-vzdělávací projekty, díky zázemí, které středisko poskytuje by byla i realizace takovýchto projektů usnadněna.

III.fáze – Zubní ambulance

V této oblasti je velmi špatný stav chrupu u obyvatelstva. Nyní se připravuje projekt zubní ambulance, kde by pracoval český zubní lékař a poskytoval dentální péči. Zubní ambulance by také umožnila realizaci osvětových programů a pravidelných zubních prohlídek na školách. Složení stravy a nedodržování zubní hygieny vede i ke komplikovaným a bolestivým chorobám ústní dutiny.

Odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS  KENA  na číslo 87777

Cena DMS je 30,- Kč, projekt Keňa obdrží 27,- Kč.

 

 

Fair Trade 


Fair Trade se do češtiny obvykle překládá jako spravedlivý obchod. Je to způsob obchodování s výrobci z rozvojových zemí, který usiluje o spravedlivější rozdělení příjmů plynoucích z obchodních vztahů mezi tzv. globálním Severem (ekonomicky vyspělé země, mezi které patří i ČR) a globálním Jihem (především rozvojové země Afriky, Asie a Latinské Ameriky). (Česko proti chudobě – Informace, fakta a čísla z rozvojového světa)

Fair Trade je příležitost – příležitost pro konkrétní lidi z rozvojových zemí vymanit se z chudoby a závislosti na obchodních prostřednících, příležitost pro spotřebitele vyjádřit globální solidaritu a odpovědnost, příležitost k opětovnému navázání vztahů mezi těmi, kdo výrobky vyrábí, a těmi, kdo je spotřebovávají. Fair Trade je příležitost vytvořit z obchodu nástroj rozvojové spolupráce.

Principů, na jejichž základě Fair Trade funguje, je mnoho. Mezi ty hlavní patří „férová cena“, „obchodní partnerství“, „kvalita a ekologická šetrnost“, „kontrola a transparentnost“.

Férová cena je taková cena výrobku, při které jsou výrobci schopni pokrýt náklady ekologicky a sociálně šetrné výroby a která jim zajistí důstojné živobytí. V běžném systému dochází při obchodování na burze a přes prostředníky k neustálému stlačování výkupních cen velkými nadnárodními koncerny. Spravedlivý obchod zde ale v podobě férové ceny a obchodního partnerství nabízí alternativu.
 

Sortiment výrobků Fair Trade je velice široký a nadále se rozrůstá. Jeho základem jsou především typické tropické a subtropické zemědělské komodity a řemeslné výrobky. Velkou část z těchto výrobků není možné vypěstovat v našem klimatickém pásmu, jsou však běžnou součástí našeho života – káva, kakao, čaj, rýže a další. Výroba těchto komodit a mezinárodní obchod jsou však zatíženy specifickými problémy, které ztěžují život jejich pěstitelům a mnohdy je odkazují do role těch nejchudších ve společnosti.
 

Běžná produkce banánů je typická vysokou monopolizací – mezinárodnímu trhu dominuje jen několik významných nadnárodních společností, které mají velký vliv na vývoj výkupních cen banánů. Dalším problémem při běžném pěstování této plodiny je vysoké užívání pesticidů a jiných chemických látek, které ohrožují zdraví producentů i životní prostředí. Při produkci kakaa je zase výrazným negativem dětská a nucená práce, která se rozmáhá díky velmi nízké výkupní ceně – ve velké míře se kakao pěstuje v Pobřeží slonoviny a v Ghaně, kam jsou přiváženi novodobí otroci z okolních zemí. Nejčastěji jsou přinuceni násilím, nebo dovezeni pod příslibem slušného výdělku. (Česko proti chudobě – Informace, fakta a čísla z rozvojového světa)

www.fairtrade.cz

Adopce na dálku

Arcidiecézní charita Praha založila projekt ADOPCE NA DÁLKU® v roce 1993. Od té doby prostřednictvím dárců z České republiky umožňuje vybraným dětem získat vzdělání přímo v jejich přirozeném kulturním prostředí a tím i dalšími projekty zároveň podporuje rozvoj celé komunity. Výhodou je adresnost, vysoká efektivita, transparentnost a trvalost výsledků tohoto způsobu rozvojové spolupráce.
V současné době projekt Rozvojového střediska ADCH Praha - Adopce na dálku® pomáhá prostřednictvím dárců, neboli tzv. „adoptivních rodičů" více než 14.000 dětem v Indii, Ugandě, Litvě, Bělorusku, Thajsku, Kazachstánu a Zambii. Jedná se o děti z nejchudších rodin - často sirotky - které z finančních důvodů dříve nemohly chodit do školy.
Za roční částku 4.900 Kč (Indie), 6.900 Kč (Litva a Bělorusko), 7.000 Kč (Uganda), 5.500 Kč (Thajsko), 6.500 Kč (Kazachstán) a 5.000 Kč (Zambie) získá dítě školné, školní pomůcky, uniformu a základní zdravotní péči. 20 % příspěvku podporuje prostřednictvím menších i větších projektů rozvoj komunity, ve které dítě žije (např. kurzy alfabetizace pro rodiče/opatrovníky dětí, rekonstrukce škol a další). Více informací o rozvojové spolupráci v rámci projektu Adopce na dálku® najdete v odkazu „Rozvojové projekty“.
Dítě píše svému „adoptivnímu rodiči“ 2 dopisy ročně (na velikonoce a vánoce). Partnerská organizace posílá jednou ročně školní vysvědčení s aktuální fotografií dítěte.
„Adoptivním rodičem“ se může stát nejen jednotlivec, ale i rodina, skupina přátel, třída, škola, firma.

Adopce v balíčku
 

Tento způsob podpory dětí z nemajetných rodin je pro řadu lidí příjemnější, než kdyby měli posílat „jen“ peníze. Vy, jakožto rodiče, dvakrát ročně připravíte pro „vaše“ dítě balíček. Ten by měl obsahovat základní oblečení (v závislosti na ročním období), hygienické potřeby, případně sešity, pastelky, hračky…cokoli chcete dítěti dát.

ADRA realizuje Adopci v balíčku v Kosovu a Bosně a Hercegovině.

Více informací na www.adra.cz

koordinátorka projektu: Marie Racková, marie.rackova@adra.cz

 

Adopce panenky

Adoptuj panenku a zachráníš dítě

Cílem projektu je získat finanční prostředky pro celosvětovou očkovací kampaň UNICEF, a to za použití symbolu, který znají všechny děti na světě – panenky.

Panenku můžete buď vyrobit, nebo adoptovat.

„Adopce“ (nákup) panenky stojí 600 Kč, což je částka potřebná pro očkování jednoho dítěte proti šesti hlavním dětským smrtelným chorobám.

www.unicef.cz


Klimatické změny

Doporučené odkazy:

- http://www.ipcc.ch
Oficiální stránka Mezivládního panelu o klimatických změnách IPCC

- http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPOBFKW197M
Stránka českého Ministerstva životního prostředí s oficiálním českým překladem shrnutí tří hlavních části letošní zprávy IPCC

- http://www.realclimate.org
Kolektivem vědců spravovaný portál obsahující vědecké poznatky a systematicky vyvracející mýty a nepravdy ohledně klimatických změn

- http://www.greenpeace.org
Webová stránka organizace ekologické Greenpeace

- http://www.christian-aid.org.uk
Webová stránka rozvojové organizace Christian

- http://environment.newscientist.com/channel/earth/climate-change
Stránka časopisu New Scientist věnovaná klimatickým změnám

- http://securityandclimate.cna.org
Zpráva o hrozbách dopadů klimatických změn na národní bezpečnost USA

- http://www.energyblueprint.info
Scénář „Energetická [R]evoluce“ publikovaný organizací Greenpeace

Dopady klimatických změn na chudé regiony (doslovné citace z letošní zprávy IPCC)

Afrika
- Předpokládá se, že do roku 2020 bude mezi 75 a 250 milióny lidí vystaveno zvýšenému vodnímu stresu v důsledku změny klimatu.
- Předpokládá se, že zemědělská produkce, včetně dostupnosti potravin, bude v mnoha afrických zemích a oblastech vážně omezena variabilitou a změnou klimatu. Pravděpodobně ubude zemědělsky vhodných oblastí, zkrátí se vegetační období a sníží se potenciál výnosů, především na okrajích suchých a polosuchých oblastí.
- Do roku 2020 by v některých zemích mohly výnosy ze zemědělství závislého na srážkách klesnout až o 50 %.
- Podle předpovědí budou lokální zdroje potravin negativně ovlivněny klesajícími zásobami ryb ve velkých jezerech z důvodu stoupající teploty vody, což může být zhoršeno pokračujícím nadměrným rybolovem.
- Nové výzkumy potvrzují, že z důvodu mnohočetných stresů a nízké schopnosti adaptace je Afrika jeden z nejzranitelnějších kontinentů vůči variabilitě a změně klimatu.


Asie
- Předpokládá se, že tání ledovců v Himalájích v průběhu dalších dvou až tří desetiletí zvýší výskyt povodní a kamenných lavin z narušených svahů a ovlivní vodní zdroje. Následkem odtávání ledovců se pak sníží průtoky řek.
- Dostupnost sladké vody by podle předpovědí měla následkem změny klimatu klesnout ve střední, jižní, východní a jihovýchodní Asii, především v povodí velkých řek, což by v kombinaci s přírůstkem obyvatelstva a stoupající poptávkou vlivem vyšší životní úrovně mohlo do 50. let 21. století nepříznivě ovlivnit více než miliardu lidí.
- Největší riziko hrozí pobřežním regionům, především hustě osídleným oblastem velkých delt v jižní, východní a jihovýchodní Asii, z důvodu zvýšené pravděpodobnosti záplav z moře, v některých deltách pak říčních záplav.
- Očekává se, že následkem změn hydrologického cyklu v souvislosti s globálním oteplováním se ve východní, jižní a jihovýchodní Asii rozšíří endemická nemocnost a úmrtnost zaviněná průjmovými onemocněními, které jsou v první řadě důsledkem povodní a období sucha.

Latinská Amerika
- V mnoha tropických oblastech Latinské Ameriky hrozí vyhynutí druhů a tím závažný pokles biodiverzity.
- V sušších oblastech se očekává, že změna klimatu bude mít za následek zasolování a desertifikaci zemědělské půdy. Předpokládá se pokles produktivity některých důležitých plodin a hospodářských zvířat, což bude mít nepříznivé důsledky pro zabezpečení potravin.
- Předpokládá se, že změny v prostorovém rozložení srážek a úbytek ledovců výrazně ovlivní dostupnost vody pro lidskou spotřebu, zemědělství a výrobu energie.

 

TOPlist
 Vytvořeno službou WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek