Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 25.03.2010 05:47:33 

Duhové kuličky

Mezinárodní den proti chudobě

Mezinárodní den za odstranění chudoby - 17.října


Plakát: Mezinarodni_den_za_odstraneni_chudoby.pdf (120 KB)

www.standagainstpoverty.org

www.ceskoprotichudobe.cz

Karlovo náměstí, Náchod

17.10.2007  10:00 – 18:00

Ve středu 17.10.2007 jsme se s naší informační kampaní připojili k celosvětové demonstraci proti chudobě Stand up and Speak out.

Na Karlově náměstí v Náchodě stál od 10 do 20 hodin bílý stan, u kterého mohli občané dostat veškeré informace o rozvojových problémech, Rozvojových cílech tisíciletí (OSN) a také o organizacích, které se řešením těchto problémů zabývají. Drželi jsme se hesla: "Musíme být realističtí v tom, co děláme. Nemůžeme si myslet, že zachráníme svět. Ale zachránit jeden život je snadné."
Lidé projevovali velký zájem o projekty Adopce na dálku (ADRA a Charita) a Adopce panenek (UNICEF). Obdiv si zasloužily fotografie z projektu Rekonstrukce nemocnice v Keni (ADRA), což se projevilo i na ochotě lidí posílat dácovské DMS.
Po celý den fungoval i workshop - vyráběli jsme tradiční keňské šperky - barevné korálky.

Celkově nás navštívilo 65 lidí, kteří se aktivně zajímali. Natáčet přišla náchodská televize TéVé a o rozhovor požádala redaktorka Náchodského deníku. 17.10. vyšel článek v inzertním časopisu AKCENT.

Letošní kampaň Stand up and Speak out překonala loňskou - zapojilo se do ní více než 38 milionů lidí ve 110 zemích světa!
Více informací v tiskové zprávě (En) zde: Press_release_18.10._EN.doc (24 KB)

 

Naše fotogalerie:

 


 Co jste se mohli dočíst na nástěnkách:


Adopce na dálku

Arcidiecézní charita Praha založila projekt ADOPCE NA DÁLKU® v roce 1993. Od té doby prostřednictvím dárců z České republiky umožňuje vybraným dětem získat vzdělání přímo v jejich přirozeném kulturním prostředí a tím i dalšími projekty zároveň podporuje rozvoj celé komunity. Výhodou je adresnost, vysoká efektivita, transparentnost a trvalost výsledků tohoto způsobu rozvojové spolupráce.
V současné době projekt Rozvojového střediska ADCH Praha - Adopce na dálku® pomáhá prostřednictvím dárců, neboli tzv. „adoptivních rodičů" více než 14.000 dětem v Indii, Ugandě, Litvě, Bělorusku, Thajsku, Kazachstánu a Zambii. Jedná se o děti z nejchudších rodin - často sirotky - které z finančních důvodů dříve nemohly chodit do školy.
Za roční částku 4.900 Kč (Indie), 6.900 Kč (Litva a Bělorusko), 7.000 Kč (Uganda), 5.500 Kč (Thajsko), 6.500 Kč (Kazachstán) a 5.000 Kč (Zambie) získá dítě školné, školní pomůcky, uniformu a základní zdravotní péči. 20 % příspěvku podporuje prostřednictvím menších i větších projektů rozvoj komunity, ve které dítě žije (např. kurzy alfabetizace pro rodiče/opatrovníky dětí, rekonstrukce škol a další). Více informací o rozvojové spolupráci v rámci projektu Adopce na dálku® najdete v odkazu „Rozvojové projekty“.
Dítě píše svému „adoptivnímu rodiči“ 2 dopisy ročně (na velikonoce a vánoce). Partnerská organizace posílá jednou ročně školní vysvědčení s aktuální fotografií dítěte.
„Adoptivním rodičem“ se může stát nejen jednotlivec, ale i rodina, skupina přátel, třída, škola, firma.

Adopce v balíčku
 

Tento způsob podpory dětí z nemajetných rodin je pro řadu lidí příjemnější, než kdyby měli posílat „jen“ peníze. Vy, jakožto rodiče, dvakrát ročně připravíte pro „vaše“ dítě balíček. Ten by měl obsahovat základní oblečení (v závislosti na ročním období), hygienické potřeby, případně sešity, pastelky, hračky…cokoli chcete dítěti dát.

ADRA realizuje Adopci v balíčku v Kosovu a Bosně a Hercegovině.

Více informací na www.adra.cz

koordinátorka projektu: Marie Racková, marie.rackova@adra.cz

 

Adopce panenky

Adoptuj panenku a zachráníš dítě

Cílem projektu je získat finanční prostředky pro celosvětovou očkovací kampaň UNICEF, a to za použití symbolu, který znají všechny děti na světě – panenky.

Panenku můžete buď vyrobit, nebo adoptovat.

„Adopce“ (nákup) panenky stojí 600 Kč, což je částka potřebná pro očkování je dnoho dítěte proti šesti hlavním dětským smrtelným chorobám.

www.unicef.cz

 Rekonstrukce nemocnice v Keni

Zdravotní středisko ITIBO

        Keňa leží ve východní Africe při pobřeží Indického oceánu. Bývalá britská kolonie získala samostatnost v roce 1966 a její hlavní město Nairobi je dnes jedním z nejvýznamnějších afrických center obchodu, kultury i financí. V zemi žije 30 milionů obyvatel, z toho asi milion s virem HIV.

      Keňa, která je sedmkrát větší než  Česká republika, má na většině území neúrodnou vyprahlou půdu, která je využívána k pastevectví. Významným keňským artiklem je káva a čaj, které se pěstují v jihozápadní oblasti v blízkosti jezera Ukerewe, kde půda úrodná je.

       Městečko Itibu leží právě v této nejlidnatější oblasti a na místí ordinaci připadá 80 000 pacientů. Proto se ADRA (www.adra.cz) v čele s koordinátorem Alešem Bártou rozhodla postavit nemocnici právě tam. Na jaře 2007 přibyla k nemocnici i porodnice.

 


výstava fotografií

 

 Děkujeme za všechny DMS, které jste na konto projektu poslali!

 

 Média
Článek o kampani v Náchodském deníku 18.října

Náchodský deník


 

Článek v inzertním časopise Akcent 17.října


Tisková zpráva (12.10.): Mezinárodní den za odstranění chudoby v Náchodě

 17.10.2007

10.00 – 18.00

Karlovo náměstí


U příležitost Mezinárodního dne za odstranění chudoby (17.10.) proběhne v Náchodě informační kampaň o rozvojových problémech tzv. třetího světa. Bílý stan kampaně bude umístěn na Karlově náměstí.

Připojíme se k největší organizované demonstraci proti chudobě na světě Stand up and Speak out (www.standagainstpoverty.org). Na celém světě budou v tento den lidé vstávat (stand up) a mluvit o chudobě (speak out) – sportovní akce, shromáždění v kostelech, školní debaty, přednášky atd.

Pokusíme se překonat loňský rekord, kdy se takto „postavilo proti chudobě“ více než 23 milionů lidí. Zpráva, kterou Stand up and Speak out nese je jasná: Nemůžeme jen tiše sedět tváří v tvář chudobě.

V roce 2000 podepsalo všech 189 členů OSN ‚Rozvojové cíle tisíciletí‘ a slíbilo, že budou splněny do roku 2015. Jedná se o 8 cílů:

1) Odstranit extrémní chudobu a hlad

2) Dosáhnout základního vzdělání pro všechny

3) Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve společnosti

4) Snížit dětskou úmrtnost

5) Zlepšit zdraví matek

6) Bojovat s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi

7) Zajistit udržitelný stav životního prostředí

8) Budovat světové partnerství pro rozvoj

 

„Jsme první generací, která se může extrémní a hloupé chudobě podívat do tváře. Máme peníze, máme léky, máme na to vědu... ale máme dost vůle na to, abychom z chudoby opravdu učinili historii?“ (Bono Vox, U2)

U stánku se občané dozví informace o problémech, které sužují lidi z rozvojových zemí. Počínaje chudobou a všemi jejími důsledky (špatná zdravotnická péče, nulová hygiena, negramotnost) a konče násilím na ženách, obchodem s otroky či vykořisťováním drobných zemědělců. S tím souvisí Rozvojové cíle tisíciletí, o kterých budeme také informovat. Problémů, o kterých se lidé z médií dozvídají je celá řada, dobrovolníci přítomní u stránku se pokusí objasnit občanům souvislosti a odpovědět na jejich otázky.

Na informace o problémech rozvojových zemí přímo navazují informace a materiály, týkající se pomoci lidem v těchto státech . Jak pomoci při řešení problému chudoby a hladu? Rádi lidem poradíme, co dělat, na jaké organizace se obrátit, kde najít seriózní informace. V souvislosti s tím budeme prezentovat několik projektů neziskových organizací: Adopce na dálku, Fair Trade, Rekonstrukce nemocnice v Keni. 

Pro zpestření budou na místě dva workshopy: výroba tradičních keňských šperků a výroba bot z PET lahví.

Mezinárodním symbolem boje proti chudobě je bílá páska, proto se i náchodská kampaň bude nést ve znamení bílé barvy – dobrovolníky poznáte podle bílých triček, stánek bude rovněž bílý, na zemi bude velká bílá páska, na které budete moci nechat svůj vzkaz, a každému zájemci uvážeme na ruku bílý náramek.

Při kampani neprobíhá žádná sbírka, vše je k dispozici zdarma.

V 18,00 budeme držet minutu ticha za lidi, kteří zemřeli v tento den následkem extrémní chudoby.

Pořadatelem jsou dobrovolníci kampaně Česko proti chudobě (www.ceskoprotichudobe.cz) a členové studentské iniciativy Duhové kuličky (www.duhovekulicky.snadno.eu) .

Koordinátor: Adéla Nosková, e-mail: ageta@seznam.cz,  tel. 776 679 385 nebo 776 459 456

 


TOPlist
 Vytvořeno službou WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek